Новости компании УкрАвтотрансЛогистика

Про запровадження мораторію на здійснення держнагляду у сфері господарської діяльності до кінця 2017 року

3 листопада 2016 року Верховною Радою України прийнятий Закон України №1728 «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1728-19).

Законом встановлений до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного контролю планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Документом також визначаються підстави та випадки, коли державний нагляд здійснюється. Так, до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду здійснюються органами державного нагляду за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду про здійснення заходу державного контролю за його бажанням; за рішенням суду; у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Позаплановий захід державного нагляду на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду за погодженням Державної регуляторної служби.

Державна регуляторна служба зобов’язана до початку проведення контролю оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті погодження на проведення таких заходів. Проведення позапланового заходу державного нагляду без оприлюднення погодження Державної регуляторної служби забороняється.

Законом також визначаються права суб’єктів господарювання, зокрема вони мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду для проведення заходів державного нагляду, якщо їм не пред’явлено відповідне погодження.

Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг; органом, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та його територіальними органами; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, та його територіальними органами; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальними органами; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю; центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, та його територіальними органами; Державною службою України з питань праці та її територіальними органами; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України та є уповноваженим органом з питань цивільної авіації; органами державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду); центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів; Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення; Національним банком України; Антимонопольним комітетом України.

Закон підписаний Президентом України, набирає чинності з 1 січня 2017 року та діє до 31 грудня 2017 року включно.

Просимо прийняти зазначену інформацію до відома.

13.07.2020
В целях обеспечения возможности субъектам хозяйствования декларировать...
13.07.2020
В соответствиями с конкретными мерами и обновлениями, внесенными в Зак...
02.07.2020
С 1 июля по 20 сентября 2020 г. максимально допустимая нагрузка на оди...
02.07.2020
Урядом Республіки Білорусь прийнято постанову від 26 червня 2020 р. № ...
25.05.2020
Спілка почала офрмлення гарантій, попереднього інформування (ПІ) та ел...