Новости компании УкрАвтотрансЛогистика

Въезд в Калининградскую область без книжки МДП

Калининградская областная таможня сообщает, что 14 января 2013 года вступает в силу Приказ ФТС России от 12.10.2012 г. № 2067 «Об особенностях таможенного транзита иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия на таможенную территорию Таможенного союза до внутреннего таможенного органа, расположенных на территории Калининградской области».

Данный правовой акт позволяет таможенному органу не требовать предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при перевозке в соответствии с процедурой внутреннего таможенного транзита иностранных товаров между таможенным постом, расположенном в пункте пропуска, и внутренним таможенным постом в регионе деятельности Калининградской областной таможни, если соблюдены следующие условия:

  • получателем товаров является юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в Калининградской области;
  • под таможенную процедуру таможенного транзита помещаются товары, не запрещённые к помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на территории Особой экономической зоны в Калининградской области;
  • декларант таможенной процедуры таможенного транзита не имеет задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов и неисполненных постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

С 14 января 2013 года при помещении товаров под процедуру таможенного транзита на территории Калининградской области к большей части номенклатурных групп меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства применяться не будут. Однако на товары, запрещенные к помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, действие приказа не распространяется. Это автомобили и другие подакцизные товары, овощи, масла и жиры, яйца, готовые и консервированные продукты из мяса, кондитерские и макаронные изделия, строительные материалы, и другие товары, полный список которых изложен в Постановлении Правительства РФ от 31 марта 2006 г. № 186 и ст. 10 Федерального закона от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ.

Информация ФТС РФ

Щодо обов’язку перевізника протягом 3-х годин після пред’явлення товарів в місці прибуття на території Російської Федерації здійснити операції пов’язані з розміщенням товарів на склад митного органу або їх декларуванням

Згідно із роз’ясненням Федеральної митної служби РФ з вказаного питання (лист ФМС від 14.04.2011 р. № 18-12/17189) перевізник повинен зробити наступне.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 160 Митного кодексу Митного союзу (МК МС) по прибуттю на територію Митного союзу перевізник або інша зацікавлена особа зобов’язана протягом трьох годин після пред’явлення товарів у митниці призначення здійснити операції пов’язані з розміщенням товарів на тимчасове зберігання або їх декларуванням відповідно до заявленої митної процедури. Це означає, що перевізник самостійно після реєстрації факту прибуття у митниці призначення повинен протягом 3-х годин звернутись до посадової особи митного органу та подати необхідні документи для прийняття рішення про розміщення товару на склад або його подальше декларування.

За порушення порядку розміщення товарів на склад тимчасового зберігання встановлена адміністративна відповідальність за ст. 16.14 КпАП РФ – «Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций», що тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від 5 000 до 20 000 рублів. Федеральна митна служба РФ наголошує, що зобов’язання по виконанню митних операцій в першу чергу покладено на перевізника.

Однак, ці обов’язки можуть переходити і до інших осіб, зокрема власника СТЗ або брокера (представника вантажоодержувача), якщо це передбачено договором на перевезення чи про це зроблена відмітка у товарно-супровідних документах. В такому випадку за невиконання обов’язків визначених ч. 4 ст. 160 МК МС суб’єктом правопорушення буде особа, яка відповідно до умов договору повинна була здійснити операції з товарами.

З метою виключення фактів безпідставного притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 16.14 КпАП РФ митні органи повинні фіксувати точний час пред’явлення товарів в місці доставки, встановлювати осіб, які є відповідальними за виконання митних операцій, наявність СТЗ та інші обставини.

Адміністратор

Щодо порядку оформлення дозволів

Відповідно до чинного законодавства в галузі автомобільного транспорту оформлення та видача дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні здійснюється у відповідності до вимог Наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.08.2004 № 757 „Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом" у редакції Наказу Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 №520.Так, відповідно до розділу 3 пункту 3.3 оформлення та видача дозволів на виконання перевезень вантажів проводяться у пунктах видачі дозволів територіальних органів Укртрансінспекції України при пред'явленні оригіналів реєстраційних документів на транспортний засіб; оригіналів відповідних сертифікатів на автотранспортний засіб; оригіналів документів на вантаж, за винятком здійснення порожньої подачі транспортного засобу, з обов'язковим занесенням отриманих дозволів до реєстру виданих іноземних дозволів. Перевізник забезпечується тільки дозволами, необхідними йому для конкретної поїздки.

Адмін

До уваги автоперевізників, які здійснюють перевезення вантажів по території Республіки Молдова!

У пункті видачі дозволів «Одеса» українським міжнародним автоперевізникам, які здійснюють перевезення контейнерів до Республіки Молдова, дозволяється оформлення та видача дозволів Молдови (універсальні) та Молдови (універсальні S) у кількості до п’яти штук на один транспортний засіб.

Видані дозволи обов’язково заносяться до Реєстру виданих дозволів з обов’язковою звітністю щодо їх використання.

 

Укртрансінспекція

Щодо затвердження нового порядку акредитації на митниці

Звертаємо Вашу увагу ,що16 серпня 2012р. за №1381/21693 в Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ Мінфіну №634 від 30.05.2012р. про Порядок обліку осіб, які здійснюють операції з товарами (далі – Порядок обліку осіб) та Порядок заповнення граф картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами (далі – Порядок заповнення картки).

Облікові картки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, оформлені до набрання чинності цього наказу, важаються дійсними до 01 грудня 2012р. Протягом цього строку зазначені суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право звернутися до митного органу для взяття їх на облік шляхом подання картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами, за формою, встановленою додатком 1 до Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, затвердженого цим наказом.

Документи для реєстрації

Порядком обліку осіб передбачено два способи реєстрації: безпосередньо на митниці або в електронному вигляді.

У першому випадку необхідно подати два примірника картки обліку, її електронну копію, а також оригінали та завірені в установчому порядку копії таких документів:

- для юридичних осіб: витяг з установчих документів, який підтверджує право провадити зовнішньоекономічну діяльності, та довідку органів державної статистики про внесення особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копії мають бути завірені печаткою юридичної особи);

- для фізичних осіб – підприємців: копію довідки про взяття на облік платника податків

У другому випадку картка обліку в електронній формі з відсканованими копіями зазначених документів надсилається на спеціальну електронну адресу митної служби і завіряється електронними цифровими підписами та печаткою суб’єкта ЗЕД. На перевірку цих даних митниця має один день.

Заповнення картки обліку

У Порядку заповнення картки обліку детально описано, як заповнювати відповідні графи картки обліку.

Посадова особа митного органу може відмовити в оформленні картки обліку у випадках, якщо:

  • документи подані не в повному обсязі;
  • відомості, зазначені у картці обліку та її електронній копії не відповідають відомостям, зазначеним у поданих разом з нею документах;
  • картка обліку заповнена з порушенням вимог Порядку заповнення картки.

Нові Порядок обліку осіб та Порядок заповнення картки починають діяти з моменту опублікування , з 08.09.2012р.)

Адміністратор

Щодо строків транзитних перевезень

Своїм листом від 29.08.2012р за № 12/2-12.4/2788-ЕП Держмитслужба звернула увагу керівників митниць на особливості застосування положень ст.95 Митного кодексу України «Строки транзитних перевезень».

Зокрема, в листі зазначено, що строки транзитних перевезень залежать виключно від виду транспорту (для автомобільного транспорту – 10 діб, в разі переміщення в зоні діяльності одного митного органу – 5 діб) та не залежить від наявності або відсутності товару, що перевозиться таким транспортом, належності транспортного засобу приватній особі, тощо.

До строків транзитних перевезень не включається, час дії обставин непереборної сили чи ліквідації наслідків аварії. При цьому перевізник зобов’язаний своєчасно (до закінчення встановленого строку транзитного перевезення) письмово повідомити митний орган відправлення про обставини події, місцезнаходження товарів і транспортного засобу. Звертаємо Вашу увагу на те, що положеннями МКУ продовження строку транзитного перевезення не передбачено.

Адміністратор

З 1 вересня працює нова версія сайту

З 1 вересня 2012 року почала працювати нова версія нашого веб-сайту.

Подробнее...

05.06.2018
Згідно інформації Державної служби України з безпеки на транспорті (да...
05.06.2018
Відповідно до інформації Укртрансбезпеки, для аналізу ефективності вик...
05.06.2018
Министерство инновации и технологии Венгрии 1 июня 2016 года представи...
28.03.2018
Таможенный департамент Министерства финансов Литовской Республики прин...
05.02.2018
Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Бел...