Новости компании УкрАвтотрансЛогистика

Про внесення змін до Податкового Кодексу України

20-21 грудня 2016 року Верховною Радою України прийняті Закони, якими вносяться зміни до Податкового Кодексу України, а саме:

1. Закон України від 20.12.2016 №1791 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» ((http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1791-19), яким, зокрема, передбачено:

- перегляд положень податкового кодексу, в яких міститься прив’язка до розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку з її підвищенням, прийнятим Законом України 21.12.2016 №1801 «Про Державний бюджет України на 2017 рік» до 3200 грн. з 1 січня 2017 року;

- запровадження з 01.01.2017 єдиної ставки акцизного податку на дизельне паливо 139,50 Є за 1000 л замість диференційованої ставки 125,5 Є та 95 Є в залежності від вмісту сірки (підпункт 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПКУ);

- скасування акцизного податку з роздрібного продажу пального (друге речення підпункту 215.3.10 ПКУ виключене);

- зменшення вдвічі ставку податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, з 3% до 1,5%, у зв’язку зі збільшенням у 2017 році розміру мінімальної заробітної плати до 3200 гривень (підпункт 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 ПКУ);

- встановлення індексу споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення – 106 відсотків (пункт 8 підрозділу 6 розділу ХХ ПКУ);

- з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до цього Закону,ставка єдиного податку для платників першої групи, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та збору за місця для паркування транспортних засобів застосовується з коефіцієнтом 0,5 (пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону);

- в 2017 році на рішення органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів не поширюються вимоги щодо оприлюднення такого рішення до 15 липня року, що передує бюджетному періоду (пункт 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону).

Закон підписаний Президентом України та набирає чинності з 1 січня 2017 року.

2. Закон України від 21.12.2016 №1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»(http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1797-19), яким, зокрема, передбачено:

- виключення можливості зарахування сплаченого податку на майно в рахунок сплати податку на прибуток (у статті 137 пункт 137.6 ПКУ виключений);

- збільшення розміру добових при відрядженнях за кордон з 0,75 розміру мінімальної заробітної плати (1033,5 грн. у 2016 році) до 80 євро на день (підпункт 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 ПКУ).

З 01.01.2017 року згідно з підпунктом 170.9.1 Податкового кодексу неоподаткована сума добових для відряджень по Україні становитиме 320 грн. (0,1 розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року). У 2016 році така сума добових становила 275,60 грн. (0,2 розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня 2016 року).

Неоподаткована сума закордонних добових має бути не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день. У 2016 році неоподаткована сума закордонних відряджень становить 1033,5 грн. Якою вона буде у 2017 році, залежить від курсу гривні до євро (приблизно 2300 грн.).

При цьому для підтвердження сум неоподаткованих добових за кордон не потрібно буде обов’язково ставити у закордонному паспорті відмітки уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України. Достатньо буде «наявності документальних доказів перебування особи у відрядженні (відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання та/або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні)»;

- розширено перелік витрат фізичної особи - підприємця від провадження господарської діяльності на (підпункти 177.4.3 та 177.4.5 пункту 177.4 статті 177):

суми податків, зборів, які пов'язані з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи - підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на майно);

суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку встановлених законом;

платежів, сплачених за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичної особи – підприємця;

одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов'язані з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця;

 - фізичній особі - підприємцю надано право на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, що використовуються у господарській діяльності (крім земельних ділянок, об’єктів житлової нерухомості, легкових та вантажних автомобілів). Крім того, не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періодувитрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості) (підпункти 177.4.6-177.4.9 пункту 177.4 статті 177);

 - запровадження єдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне відшкодування ПДВ, відповідного до якого орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів буде в автоматичному режимі перераховувати кошти, які підлягають відшкодуванню з бюджету (підпункти 200.7.1-200.7.3 пункту 200.7 статті 200 та пункт 52 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ);

- запровадження Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданих до 1 лютого 2016 року, за якими станом на 1 січня 2017 року суми податку на додану вартість не відшкодовані з бюджету (пункт 56 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

- застосовування максимального граничного розміру індексу споживчих цін для розрахунку величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель із значенням 115 відсотків, якщо такий індекс буде перевищувати 115 відсотків, (абзац четвертий пункту 289.2 статті 289 ПКУ).

Закон підписаний Президентом України та набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Під час проходження проектів вищезазначених законів у Верховній Раді України Асоціацією неодноразово направлялися листи Голові Верховної Ради України, головам депутатських фракцій, всім членам Комітетів Верховної Ради України з питань податкової та митної політики і з питань транспорту з проханням вирішити питання щодопередбачення витрат на відрядження за кордон у розмірі не вище 80 Євро за кожен календарний день такого відрядження, внесення змін до земельного податку тавстановити індексацію нормативної грошової оцінки земель на рівні 100 відсотків або відмінити таку індексацію в залежності від рівня індексу споживчих цін та залишення диференційованих ставок акцизного податку на дизельне паливо (125,5 Є та 95 Є в залежності від вмісту сірки).

Просимо врахувати зазначену інформацію при використанні у роботі.

13.07.2020
В целях обеспечения возможности субъектам хозяйствования декларировать...
13.07.2020
В соответствиями с конкретными мерами и обновлениями, внесенными в Зак...
02.07.2020
С 1 июля по 20 сентября 2020 г. максимально допустимая нагрузка на оди...
02.07.2020
Урядом Республіки Білорусь прийнято постанову від 26 червня 2020 р. № ...
25.05.2020
Спілка почала офрмлення гарантій, попереднього інформування (ПІ) та ел...