Новости компании УкрАвтотрансЛогистика

Про запровадження мораторію на здійснення держнагляду у сфері господарської діяльності до кінця 2017 року

3 листопада 2016 року Верховною Радою України прийнятий Закон України №1728 «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1728-19).

Законом встановлений до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного контролю планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Документом також визначаються підстави та випадки, коли державний нагляд здійснюється. Так, до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду здійснюються органами державного нагляду за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду про здійснення заходу державного контролю за його бажанням; за рішенням суду; у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Позаплановий захід державного нагляду на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду за погодженням Державної регуляторної служби.

Державна регуляторна служба зобов’язана до початку проведення контролю оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті погодження на проведення таких заходів. Проведення позапланового заходу державного нагляду без оприлюднення погодження Державної регуляторної служби забороняється.

Законом також визначаються права суб’єктів господарювання, зокрема вони мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду для проведення заходів державного нагляду, якщо їм не пред’явлено відповідне погодження.

Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг; органом, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та його територіальними органами; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, та його територіальними органами; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальними органами; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю; центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, та його територіальними органами; Державною службою України з питань праці та її територіальними органами; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України та є уповноваженим органом з питань цивільної авіації; органами державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду); центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів; Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення; Національним банком України; Антимонопольним комітетом України.

Закон підписаний Президентом України, набирає чинності з 1 січня 2017 року та діє до 31 грудня 2017 року включно.

Просимо прийняти зазначену інформацію до відома.

Щодо введення додаткових тимчасових обмежень стосовно видачі дозволів окремих країн та видів у 2017 році

Наказом Міністерства інфраструктури України від 05.01.2017 № 4 затверджено Протокол № 8 від 29.12.2016 засідання Комісії з розгляду питань, пов’язаних з оформленням, видачею, обліком та аналізом ефективності використання дозволів на поїздку по території іноземних держав (далі – Комісія). Відповідно до цього Протоколу встановлено додаткові тимчасові обмеження на 2017 рік щодо оформлення та видачі дозволів окремих країн та видів, які мають обмежені річні квоти, а саме:

- Австрія (усі види) – на завантажені до Австрії автотранспортні засоби (далі – АТЗ);

- Азербайджан (усі види) - на АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро-3 та вище;

- Бельгія (універсальний) - на АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро-2 та вище;

- Білорусь (двосторонній, в/з третіх країн) – на завантажені до Білорусі АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро-2 та вище;

- Білорусь (в/з третіх країн ДЗ, двосторонній ДЗ) – на завантажені АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро-2 та вище;

- Білорусь (транзитний) – на завантажені в транзитному сполученні по Білорусі АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро-2 та вище, та повна маса яких перевищує 10 тон;

- Грузія (багаторазові) – на завантажені до Грузії АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тон;

- Італія (універсальний, універсальний Євро-3, універсальний Євро-5) – на завантажені до Італії АТЗ;

- Казахстан (транзитний) – на завантажені АТЗ у транзитному сполученні по території Казахстану;

- Нідерланди (універсальний) – на АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро-2 та вище;

- Німеччина (універсальний, універсальний Євро-1, універсальний S) – на завантажені АТЗ до Німеччини або транзитом по її території;

- Норвегія (універсальний) – на завантажені до Норвегії або транзитом по її території АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро-2 та вище;

- Румунія (універсальний) - на завантажені до Румунії або транзитом по її території АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро-3 та вище;

- Угорщина (двосторонній «Євро-3 безпечний») – на завантажені АТЗ у двосторонньому сполученні між Україною та Угорщиною, які відповідають екологічним параметрам «Євро-3 безпечний» та вище, та повна маса яких перевищує 10 тон;

- Угорщина (двосторонній «Євро-3 безпечний» ДЗ) – на АТЗ, які відповідають екологічним параметрам «Євро-3 безпечний» та вище, та повна маса яких перевищує 10 тон;

- Угорщина (двосторонній «Євро-3 безпечний» для автовозів) – на АТЗ, які відповідають екологічним параметрам «Євро-3 безпечний» та вище, та повна маса яких перевищує 10 тон;

- Угорщина (транзитний «Євро-3 безпечний») – на завантажені у транзитному сполученні по території Угорщини АТЗ, які відповідають екологічним параметрам «Євро-3 безпечний» та вище та повна маса яких перевищує 10 тон;

- Угорщина (транзитний «Євро-3 безпечний» ДЗ) – на АТЗ, які відповідають екологічним параметрам «Євро-3 безпечний» та вище та повна маса яких перевищує 10 тон;

- Узбекистан (транзитний ДЗ, в/з третіх країн ДЗ) – на завантажені АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро-3 та вище та повна маса яких перевищує 10 тон;

- дозволи ОЧЕС - на завантажені до Румунії або транзитом по її території АТЗ, які відповідають екологічним параметрам Євро-3 та вище, та повна маса яких перевищує 10 тон;

- дозволи ТРАСЕКА - на завантажені до Румунії або Туреччини АТЗ, які відповідають екологічним параметрам «Євро-3 безпечний» та вище, та повна маса яких перевищує 10 тон.

Таким чином по відношенню до вказаних дозволів встановлено додаткові тимчасові обмеження стосовно екологічних параметрів вантажівок (Євро-2 або Євро-3 та вище), їх завантаження та повної маси (більше 10 тонн).

Впровадження вказаних обмежень сприятиме рівномірному використанню зазначених дозволів українськими перевізниками, а також забезпечить можливість здійснення вантажних автомобільних перевезень протягом усього періоду 2017 року.

Повний перелік обмежень щодо дозволів, які мають обмежені річні квоти, з урахуванням додаткових тимчасових обмежень на 2017 рік дивитись тут.

Адмін

Щодо необхідності оформлення екологічних сертифікатів для виконання перевезень по території деяких іноземних країн

-         сертифікат відповідності вимогам щодо шуму і викидів забруднюючих речовин та вимогам безпеки (сертифікат заводу-виробника для автомобіля-тягача);

-         сертифікат відповідності вимогам безпеки (сертифікат заводу-виробника для причепа/напівпричепа);

-         сертифікат придатності до експлуатації автомобіля-тягача і причепа/напівпричепа (видається ДержавтотрансНДІпроектом або уповноваженими випробувальними лабораторіями).

Ці вимоги стосуються екологічних дозволів для автотранспортних засобів «особливо зелених та безпечних», ЄВРО-3 безпечних, ЄВРО-4 безпечних, ЄВРО-5 безпечних, ЄВРО-6 безпечних для наступних країн:

№ п/п

Країна

Вид дозволу

1.          

Болгарія

універсальний S

універсальний Євро-3 безпечний

2.          

Данія

універсальний S

універсальний Євро-3 безпечний

універсальний Євро-4 безпечний

універсальний та треті країни S

універсальний та треті країни Євро-3 безпечний безпечні

універсальний та треті країни Євро-4 безпечний безпечні

3.          

Естонія

універсальний S

універсальний Євро-3 безпечний

універсальний та треті країни S

4.          

Італія

універсальний Євро-3 безпечний

універсальний Євро-5 безпечний

5.          

Молдова

універсальний S

універсальний S ДЗ

6.          

Німеччина

універсальний S

універсальний Євро-3 безпечний

універсальний Євро-4 безпечний

універсальний Євро-5 безпечний

універсальний Євро-6 безпечний

7.          

Португалія

універсальний S

універсальний та треті країни S

8.          

Сербія

в/з 3 країн Євро-3 безпечний

9.          

Угорщина

двосторонні Євро-3 безпечні

двосторонні Євро-3 безпечні ДЗ

двосторонні Євро-3 безпечні О

транзитні Євро-3 безпечні

транзитні Євро-3 безпечні ДЗ

10.      

Франція

універсальний Євро-3 безпечний

11.      

Хорватія

універсальний S

універсальний Євро-3 безпечний

З новим 2017 роком!

Шановні учасники Спілки та колеги!

Щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим!

Нехай ці свята стануть вісниками здійснення мрій і сподівань, що принесуть вам, вашим родинам та вашим колегам добро, мир і достаток.

Хай стане Вам сил для збереження здобутків та розбудови вашої справи. Бажаємо, щоб у новому році ви зробили все те, про що давно мріяли.

Вірю, що у новому році ви відчуєте підтримку з боку держави, колег, тепло друзів, розуміння опонентів.

Міцного здоров’я, родинного щастя, нехай панують у вашому житті гармонія та вдача!

 

З повагою, 

Президент Спілки                                                              В.Липовський

Щодо прийняття рішення Укртрансбезпеки стосовно видачі ліцензії

У доповнення до попередніх інформацій повідомляємо, що Укртрансбезпека на своєму сайті розмістила 

 
Адміністратор

Щодо закінчення дозволів Великобританії та Нідерландів квоти 2016 року!

Відповідно до інформації Укртрансбезпеки України, що міститься на їх офіційному веб-сайті в розділі «Рух дозволів», станом на 11.16 23.11.2016 українським перевізникам оформлено та видано 97,5 % отриманих дозволів Великобританії квоти 2016 року, залишок цих дозволів складав 44 штуки. Прогнозований термін закінчення цих дозволів становить 26-28 листопада поточного року.

Відповідно до інформації Укртрансбезпеки України, що міститься на їх офіційному веб-сайті в розділі «Рух дозволів», станом на 16.26 02.12.2016 українським перевізникам оформлено та видано 97,9 % отриманих дозволів Нідерландів квоти 2016 року, залишок цих дозволів складав 452 штуки. Прогнозований термін закінчення цих дозволів становить 7-9 грудня поточного року.
раховуючи викладене, просимо учасників Асоціації врахувати зазначену вище інформацію в подальшій роботі при плануванні та виконанні відповідних видів перевезень територією Нідерландів у 2016 році та не планувати найближчим часом виконання цих перевезень на підставі разових дозволів Нідерландів до можливого проведення додаткового обміну цими дозволами.
 
Адміністратор

До уваги міжнародних автоперевізників здійснюючих перевезення в напрямку Італії

В умовах гострого дефіциту автомобільних дозволів в напрямку Італії для доставки вантажів автомобільним транспортом в/з Італії можливо здійснювати перевезення за альтернативними маршрутами з використанням контрейлерних поїздів.

На сьогоднішній день перевезення на RO-LA платформах в напрямку терміналів в Італії здійснюють логістичні оператори: компанія RAlpin за маршрутом Фрайсбург (Німеччина) – Новара (Італія) та компанія Rail Cargo Operator за маршрутами Зальсбург (Австрія) – Тріест (Італія) та Воргл (Австрія) – Тренто (Італія)

Всю необхідну інформацію про організацію перевезення можна отримати на сайтах компаній: www.ralpin.com та www.rola.at

Щодо прийняття рішеннь Укртрансбезпеки про видачу ліцензій станом 01.11.2016 р.

У доповнення до попередніх інформацій повідомляємо, що Укртрансбезпека на своєму сайті розмістила:

наказ № 511 від 04.08.2016 р.

http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-511-vid-04082016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-1

наказ № 517 від 09.08.2016 р.

http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-517-vid-09082016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-1

наказ № 523 від 11.08.2016 р.

http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-523-vid-11082016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-1

накази № 533 від 16.08.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-533-vid-16082016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennyaнаказ № 602 від 08.09.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-602-vid-08092016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-0) та № 548 від 18.08.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-548-vid-18082016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-0)

накази № 557 від 23.08.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-557-vid-23082016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-1) та № 572 від 26.08.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-572-vid-26082016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-0)

наказ № 595 від 06.09.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-595-vid-06092016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-0)

наказ № 602 від 08.09.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-602-vid-08092016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-0)

наказ № 616 від 13.09.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-616-vid-13092016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-0).

наказ № 638 від 15.09.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-638-vid-15092016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-0)

наказ № 663 від 22.09.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-663-vid-22092016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-0).

наказ № 677 від 27.09.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-677-vid-27092016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-0)

наказ № 685 від 29.09.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-685-vid-29092016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-0

наказ № 692 від 04.10.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-692-vid-04102016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-vydachi)

наказ № 696 від 05.10.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-696-vid-05102016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-vydachi)

наказ № 706 від 10.10.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-706-vid-10102016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-0)

наказ № 742 від 18.10.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-742-vid-18102016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-0)

наказ № 747 від 20.10.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-747-vid-20102016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-0)

наказ № 764 від 25.10.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-764-vid-25102016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-0)

наказ № 770 від 27.10.2016 (http://dsbt.gov.ua/storinka/nakaz-ukrtransbezpeky-no-770-vid-27102016-pro-pryynyattya-rishennya-shchodo-zalyshennya-0)

Адміністратор

Щодо зміни місця розташування пункту видачі дозволів «Нові Яриловичі»

 

Вдповідно до інформації Укртрансбезпеки України, що міститься на їх офіційному веб-сайті, з 21.10.2016 пункт видачі дозволів «Нові Яриловичі» змінив своє місце розташування.

Таким чином, з 21.10.2016 пункт видачі дозволів «Нові Яриловичі» розташований за наступною адресою: 148 км. автомобільної дороги М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі, ресторанно - готельний комплекс «ТУРЕЦЬКИЙ». Режим його роботи: щоденно 8:00 - 20:00, без вихідних та святкових днів.

Вказану інформацію можна подивитись на сайті Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті за наступним посиланням: http://www.dsbt.gov.ua/anons/21102016-zmina-adresy-pvd-novi-yarylovychi.

Адміністратор

Из перечня сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турция и которые запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, исключен ряд позиций

Постановлением Правительства от 9 октября 2016 г. №1020 из перечня сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турция и которые запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, в частности, исключены свежие и сушёные апельсины, мандарины и другие цитрусовые, свежие абрикосы, персики, сливы:

· свежие или сушёные апельсины (ТН ВЭД ЕАЭС 0805 10);
· свежие или сушёные мандарины (включая танжеры и сатсума), клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых (ТН ВЭД ЕАЭС 0805 20);
· свежие абрикосы (ТН ВЭД ЕАЭС 0809 10);
· свежие персики, включая нектарины (ТН ВЭД ЕАЭС 0809 30);
· свежие сливы и тёрн (ТН ВЭД ЕАЭС 0809 40).

Источник информации: http://government.ru/docs/24859/ 
14.03.2019
З 12 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин 16.03.2019 заплановані ро...
09.03.2019
С 1 марта 2019 года наш Союз предлагает украинским автоперевозчикам во...
09.03.2019
09.01.2019 Міністерство інфраструктури України оприлюднило на своєму о...
29.01.2019
Рейнский мост возле Нойенкампа закрыт для транспортных средств с нагру...
29.01.2019
Постановлением правительства РФ от 29.12.2018 года № 1716-83 установле...